Budapest Külső - Józsefvárosi Református Egyházközség

Főoldal programok Szolgáltatás Elérhetőség Múlt Önéletrajz Erdélyi Napok Erdélyi Napok - feladatok

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!


Az Egyházközségünk adószáma:
19818094-1-42

Bankszámlaszáma:
KDB-Bank Zrt.
13513203-13202010-00001293

Alapítványunk: Diakóniai Alapítvány

adószáma: 18065891-1-42

Bankszámlaszáma:
KDB-Bank Zrt.
13513203-13202010-00001286

Az alapítványunk közhasznú fokozattal rendelkezik. Adója 1%-val támogathatja.


Erdélyi Napok

2014. II. 20-23.

Az alkalmak Állandó Igehirdetője:

          Nagy Dániel ny. esperes-lelkipásztor (Fiatfalva)

Festmények kiállítója:

          Juhász Gábor alkotó, festőművész, református presbiter

 

Program:

II.20. csütörtök 18.00

          Igehirdetés: Nagy Dániel

          Édes Anyanyelvünk - dr. Madarász Imréné

II.21. péntek 18.00

          Igehirdetés: Nagy Dániel

          Születésnapján köszöntjük Bodnár Ferenc citeraművész-tanárt.

II.22. szombat 16.00

          Igehirdetés: Nagy Dániel

          Bellágh Rózsa: Bod Péter  élete és munkája

II.23. vasárnap 10.30

         Úrvacsora-osztásos istentisztelet.

          Igét hirdet: Nagy Dániel

          Közös étkezés (adományokat fogadunk el)

          Tombola.

 Helyszín:

1089-Budapest, Kőris u. 13.

Tel: Kovács Dávid Emil lelkipásztor

30/491-84-79

 

 Bizonyságtevők:

Nagy Dániel ny. esperes-lelkipásztor:

Erdővidéken, Szárazajtán született 1936. május 23-án. 60 évvel ezelőtt érettségizett a Mikó-kollégiumban. Kulák származása révén sok nehézséget átélve és elszenvedve vezette Isten úgy, hogy a Kolozsvári Protestáns Teológia elvégzése után lelkipásztorként szolgált. Megházasodott Andó Emmával, két gyermekük született.

Patakfalvi 3 éves segéd-, majd beosztott-lelkészi szolgálat után Fiatfalvára választották meg lelkipásztornak. 27 évig szolgált ott úgy, hogy közben egyházmegyei számvevő, majd esperes-lelkipásztor lett.

Pályafutása kezdetén a kulákság, a pályafutása derekán pedig a Ceauescu rendszer üldözöttjei közé tartozott. Feleségének, lányának, majd neki 3 évvel később az államhatalom jeles képviselői adták át az útlevelet, hogy nem lehet nekik itt maradásuk.

Stuttgartban a barátok adatak családjának menedéket, ahol kereste a szolgálat lehetőségét. Isten új utat nyitott neki, miután a Ceauescu-rezsim megdőlt. Olyan helyet keresett, ahol szolgálni tud, abban a gyülekezetben, amelyikben nem kapnának lelkészt. Így került Szentgyörgyvölgyre, ahol nyugdíjazásáig a helyi, a Szlovéniai Magyar Református Egyház lelkigondozó lelkipásztora volt. 15 évi "Őrségi" szolgálat után ment nyugdíjba.

Nyugdíjasként az Őrségi Egyházmegye helyettesítő lelkipásztora. 2014. január 1-től az egyházközségünk választói névjegyzékének tagja.

290 km távolságból üzeni az itt levőknek, hogy ebben a gyülekezetben érzi otthon magát. Jön haza! Mi pedig haza várjuk.

 

 Juhász Gábor:

1977. március 8-án született Miskolcon. Szerencsen nőtt fel. Informatikai szakot elvégezve a helyi gyülekezet presbiternek választotta. 2013. július 20-án Keresztényi Klára lelkésznővel  kérték Isten áldását házasságukra. A festészetet autodidakta módon sajátította el. Alkotótáborokban vett részt. A Zempléni Nyári Tárlaton, Sárospatakon 2008-ban, a Szerencs város különdíját kapta.

 Dr. Madarász Imréné Dr. Marossy Ágnes:

     A Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség tagja már kisgyermek korától. Itt keresztelték, itt konfirmált.

     1969-ben végzett a ELTE Bölcsésztudományi Kar magyar-angol szakán. A Lónyay Utcai Református Gimnázium igazgatói szolgálata után főiskola tanár lett. A bölcsészdoktori címet követően a nyelvtudományok kandidádtusa fokozatot is megszerezte. A Magyar Tudományos Akadémia "Mestertanár Aranyérem"-mel ismerte el munkásságának jó gyümölcsét.

 Főoldal programok Szolgáltatás Elérhetőség Múlt Önéletrajz Erdélyi Napok Erdélyi Napok - feladatok

Honlapkészítés