Budapest Külső - Józsefvárosi Református Egyházközség

Főoldal programok Szolgáltatás Elérhetőség Múlt Önéletrajz Erdélyi Napok Erdélyi Napok - feladatok

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!

ÖNÉLETRAJZ:

 

(Az önéletrajz másolásához, sokszorosításához írásbeli engedélyt kell kérni!)

 

             I. Szülőfalum                      1 - 40. fejezet

          II. Diákéveim                       41 - 124.

         III. 1956                               125 - 139.

         IV. Segédlelkészi éveim    140 - 146.

          V. Ormányság                   147 - 150.

         VI. Magyarbóly                  151 - 167.

       VII. Békés                             168 - 174.

      VIII. Budapest                       175 - 181.

               Függelék

 

 

A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELE
 
 
VISSZAEMLÉKEZÉSEK
  
LEJEGYEZTE:
 
KOVÁCS EMIL
ny. lelkipásztor
  

Lezárva: 2006. augusztus 20-án.

 

 

 

 

 

T A R T A L O M J E G Y Z É K

 

 

 

Előszó

 

8

 

I. S Z Ü L Ő F A L U M .

 

 

1.

Korán megszülettem.

9

2.

Édesapám exmisszus.

9

3.

B. Kovács László meghívása Egyházasharasztiba.

9

4.

1885-ös állami anyakönyvezés.

Falunk országhatár szélére került 1921-ben.

10

5.

Villanyvilágítás szülőfalumban.

11

6.

Szegény emberek élete.

12

7.

Lelkipásztorok anyagi helyzete.

12

8.

Szánkózás gyermekeknek.

13

9.

Téli esték.

13

10.

Tengeri fosztás.

14

11.

Színdarabok.

14

12.

Disznóvágások.

15

13.

Nyárs-dugás.

15

14.

Jobbágyfelszabadítás negatív hatása.

Földbirtokok elaprózódása.

15

15.

Községi Iskola, vagy Református Elemi Népiskola.

17

16.

Zöldkereszt.

17

17.

1935. Parókia-udvar rendbetétele.

18

18.

Bérletbe adott földek.

18

19.

Csalás visszaüt.

19

20.

Ellenreformáció hatása a református falvakban.

19

21.

Református községek gyors fejlődése.

20

22.

Templomépítések megokolása.

20

23.

Temetés kis községekben.

21

24.

Nagycsaládos lelkipásztorok.

21

25.

1939. IX. 1. Háború kezdete és hatása.

21

26.

Tervszerű visszavonulás 1944. őszén.

23

27.

Oroszok megérkezése 1944. XI. 29-én.

23

28.

Megszállás kezdete.

24

29.

1945. tavaszán megindul a paraszti munka.

Váratlan látogatók – félelem.

24

30.

Bolgár megszállás. Kitelepítésünk.

25

31.

Nagyharsányban. Sebesült oroszok.

26

32.

Parókiánk bolgár központ.

27

33.

Kitelepítésünk lehetséges oka.

Ábrahám Dezső látogatása.

27

34.

Vitézség ígérete. Bosszú lehetősége.

 

28

35.

Feri megmenekült. Édesapámat beárulja.

Nyilasok átöltözése.

29

36.

Pénz nélkül. Pengő végnapjai.

30

37.

Tanulni kell.

31

38.

Új pénz. Forint.

31

39.

Új zsák-ruhám. Felkészülés az útra. Tojás-valuta.

32

40.

Utazás Sárbogárdra.

33

 

 

II. D I Á K É V E I M .

 

 

41.

Megérkeztem Sárbogárdra.

35

42.

Lókórház. Rendbetétel. Tanítás.

35

43.

Kötelező lábbeli használat.

36

44.

Téli szünet után a tanítás folytatása várható.

36

45.

Mikor indul vonat Baranyába?

37

46.

Téli ruhám.

37

47.

Utazás Pécsig.

38

48.

Várjuk a vonatot Beremendről.

39

49.

Éjfélkor Kistapolcán.

39

50.

Éjszakai vendégek.

39

51.

Fehér kenyér és kalács újból a háznál.

40

52.

Visszautazás Sárbogárdra.

41

53.

Karácsonyi ajándékom.

41

54.

Téli ruhák.

42

55.

Csuhé-cipő.

42

56.

Bizonyítványosztás.

42

57.

Hová tovább?

43

58.

Pécs. Ciszter Gimnázium.

43

59.

Református Fiúinternátus.

44

60.

Első nap.

45

61.

Közösségi rend.

45

62.

Ebédelés.

46

63.

Kenyérfejadag.

46

64.

64 fős osztály.

47

65.

Számtan.

48

66.

Életem számtanpéldái.

49

67.

Súgás.

50

68.

Első tanítóm – sasbehívó.

51

69.

1948. Tornaünnepély Pécsett.

52

70.

Pius Gimnázium utolsó tanéve.

52

71.

Államosított Internátus.

53

72.

Pártfelvételi.

53

73.

Reakciósok kizárása.

54

74.

VIII. osztály befejezése.

54

75.

Kanász lettem.

55

76.

Református Gimnázium.

55

77.

Modern Internátus.

56

78.

Kenyérfejadag.

56

79.

Zene- és sportélet.

57

80.

Kitelepítések.

58

81.

Késdobáló.

58

82.

Első számtanóra.

59

83.

Zongoratanulásom.

59

84.

Lelki élet.

60

85.

Hetente melegvizes fürdőzés.

61

86.

Hazai tárolása.

62

87.

Új épület története.

62

88.

Államosítás.

63

89.

9. iskolám. Pécs. Állami Nagy Lajos Gimnázium.

64

90.

Papok helyén laktunk.

64

91.

Spicli rendszer.

65

92.

Néptanítóból magyar tanár.

66

93.

Tanáraink.

66

94.

Bejárók.

66

95.

Továbbtanulási lehetőségek.

67

96.

Érettségi ruhám terve.

67

97.

Megoldás.

68

98.

Jelentkezés Teológiára.

68

99.

Visszaemlékezés a gimnáziumi évekre.

69

100.

Gyülekezeti kapcsolatom.

70

101.

Szóbeli felvételi vizsga.

70

102.

Évnyitó.

71

103.

Pesti élet, diákmunka.

72

104.

Minden kezdet nehéz.

74

105.

Első teológusnap.

75

106.

Szupplikálás.

76

107.

Templomi ünnepség.

77

108.

Fekete ruha.

78

109.

Első legációm.

79

110.

Bibliaismeret.

80

111.

Konyhás.

81

112.

Kurzusok.

82

113.

Kiss-család. Portásunk.

83

114.

2 Teológia. 3 püspökség.

85

115.

Nehéz a szegénység.

86

116.

Ismerkedés új gyülekezetekkel.

87

117.

Internátus átalakítási terve.

89

118.

1955-ben a 100 éves évforduló.

90

119.

Bizonytalan ország vezetés.

92

120.

1955/56-os tanév.

92

121.

Nyugdíj nélküli sokaság.

93

122.

Államosítás a kisiparban.

95

123.

Tarlórépa korszak.

96

124.

Krumpliföldünk. Diakónia.

96

 

 

III. 1 9 5 6 .

 

 

125.

1956. nyara.

99

126.

Árvíz. Földrengés. Égi háború.

100

127.

1956. szeptember.

102

128.

Október 23-a.

102

129.

Három hősi halottunk.

104

130.

Öcsémmel portások lettünk.

105

131.

Magyarok Hollandiában.

106

132.

Szüleim sorsa a forradalom után.

107

133.

1957. nyara. Feljelentés.

108

134.

Szobafogságom.

111

135.

Árvacsalád rokonaim.

113

136.

Külső-Kelenföld.

114

137.

Teológusnap Pápán.

116

138.

Templomi ünnepség. Egy feketehajú kislány.

118

139.

Ünnepség Perőcsényben.

 

 

 

 

120

 

 

IV. S E G É D L E L K É S Z I   É V E I M .

 

 

140.

Káplánságom kezdete.

125

141.

Búcsú. Keresztelt bor.

126

142.

Újból határszél.  Észak.

127

143.

Balassagyarmat.

129

144.

Káplánsors.

130

145.

Vallásos falu.

131

146.

Szentmártonkáta.

132

 

 

V. O R M Á N Á N Y S Á G .

 

 

147.

24 éves lettem.  Lúzsok.

135

148.

1963. XII. 11. Megházasodtam.

136

149.

Elcigányosodott falvak.

137

150.

Ormányság.

138

 

 

VI. M A G Y A R B Ó L Y .

 

 

151.

Reformátusok Magyarbólyban.

141

152.

Iskolába jár 6 éves lányunk.

142

153.

Kitelepítések. Sok szórvány.

143

154.

Magyarbóly—Villány Társegyházközség.

144

155.

Bővebb munkaterület.  Diakónia.

246

156.

5 gyermekünk iskolába jár helyben.

148

157.

A falu élete.

150

158.

Espereseink.

151

159.

Szolgálati járművek.

152

160.

Református Gimnázium Debrecen.

153

161.

Családi központ kiépítése.

155

162.

Helyettesítés Pécsváradon.

156

163.

Baranyai állapotok.

157

164.

Tüzes misszió.

158

165.

Magas sátorfa.

158

166.

Népfront.

159

167.

Politika nélkül.

159

 

 

VII. B É K É S .

 

 

168.

Békési kezdet. Feszültségek.

163

169.

Lelki előkészület.

164

170.

Visszakapott iskolák.

166

171.

Tanyai ember élete.

167

172.

Ki mint él, úgy ítél.

169

173.

Ismerkedés a kollegákkal.

170

174.

Lezárt orgona.

170

 

 

VIII. B U D A P E S T .

 

 

175.

Békésről Budapestre.

173

176.

Budapest 1994. VI. 15-től.

174

177.

Előzmények.

174

178.

Gyülekezet-szervezés és -építés.

176

179.

Harangtorony.

177

180.

Új gyülekezeti termek. Játszóudvar.

178

181.

Alapítványunk.

179

 

 

FÜGGELÉK.

 

 

I.

Édesapám kölnivize.

181

II.

Pofazacskó.

182

III.

Piroska ételhordása.

182

IV.

Ruhátlanságom.

183

V.

Édesapám szemüvege.

185

VI.

12 habos kakaó.

185

VII.

Áttérés.

186

VIII.

Első párttitkár.

187

IX.

Sport.

188

X.

Dondra.

190

XI.

Buksi.

191

XII.

Visszaélt a gyülekezet türelmével.

193

XIII.

Gyülekezeti diakónia vasárnap reggel.

194

XIV.

Február.

195

XV.

Magyarbóly nemzetiségi terület.

195

XVI.

Eszter.

196

XVII.

Ügyetlen pénzbeosztás.

198

XVIII.

Cigányok.

199

XIX.

Szegénység.

200

XX.

Fuszekli.

202

XXI.

Anyós bablevese.

203

XXII.

Diakónia.

204

XXIII.

Lukmaharc.

207

XXIV.

Öcsém.

211

XXV.

Fordított világ.

213

XXVI.

Tanítóink.

213

XXVII.

Életmentő rántás.

216

XXVIII.

Úr vagy paraszt.

217

XXIX.

Bátor kiállás.

219

XXX.

Lakosságcsere.

220

XXXI.

Fraternitas vagy Hivatal?

221

XXXII.

Szovjet határ.

222

XXXIII.

Pénz.

225

XXXIV.

Érettségi.

227

XXXV.

Úrvacsora.

229

XXXVI.

Baranyai Bizottság.

230

XXXVII.

Bujkáló papgyerek.

232

XXXVIII.

Húsvéti tojás.

234

XXXIX.

Falusi történetek.

235

XL.

Irigység.

237

XLI.

Cadaver.

238

XLII.

Baranyát segíti Északpest.

239

XLIII.

Magántanító.

240

XLIV.

Vám.

241

XLV.

Követ.

242

XLVI.

Úrvacsorai rend.

424

XLVII.

Menjek-e?

243

XLVIII.

I. M. 40: 16-17. Három kosár kalács vala fejemen.

244

XLIX.

Formabontás.

245

L.

Megsemmisítés.

247

LI.

Burzsuj.

247

LII.

Jééézus Kriiisztus.

248

LIII.

Zsuzsa. Három magyar kulákcsalád drámája.

249

LIV.

Családom.

252

 

 

Zárszó

259

 

 

ELŐSZÓ

 

            Konfirmációval léptem be a jelzett fél évszázadba. Nyugdíjba menéssel léptem ki belőle. Az öt évtizedet, mint nagykorú éltem át. Hiszen a konfirmációkor édesapám nagykorúsított.

            Egy Európa-égés után voltunk. A nyertes nagyhatalmak felosztották Európát négy zónára. Minket az oroszok „szabadítottak fel”, ezért kerültünk Sztalin királysága alá a szomszéd országokkal együtt.

            Morus Tamás, Campanella, és még sokan az ó- és középkorban megálmodtak egy kommunión alapuló, önkéntes belépéssel megszervezett Szigetországot. Nevezhették Isten Királyságának, Napállamnak, Utópia-nak. Nem számoltak bűnnel. Mint önálló államforma, mind halálra ítéltetett.

            Ebből nem tanultak a XIX. sz. filozófusai. Ők megtervezték a „Kommunista Államot”. Semmi önkéntességet nem ismertek, csak kényszerítést. Ők is szerencsétlenül kihagyták a gonoszt, az emberi bűnt. Halálra született ideák. Először Európa legszegényebb országára kényszerítették az utópia-tervüket. 1944. után pedig jónéhány szomszédos országra is.

            Így lehettem én megfigyelője Magyarországon a Kommunista Állam születésének és eltemetésének. Élt 41 évet. 1948 – 1989. Életem aktív ideje ebben a kísérleti időszakban telt el.

            Isten Országa, amelyet hirdetünk, nincs politikai rendszerekhez kötve. Mindig benne van egy országban, a Földön lakó emberiségben. Isten Fia kiválasztott egy közösséget a világ teremtésétől fogva; azt megtartja. Bizonyságtételem alapja: „Annak én is tagja vagyok és az is maradok”.

 Főoldal programok Szolgáltatás Elérhetőség Múlt Önéletrajz Erdélyi Napok Erdélyi Napok - feladatok

Honlapkészítés